۲۷ سپتامبر برابر با ۵ مهرماه روز جهانی گردشگری نامگذاری شده است. از این رو دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در پیامی بر اهمیت توجه به یک میلیارد گردشگر تاکید کرد.

گرامی داشت روز جهانی گردشگری امروز با حضور وزراء، مسئولان و فعالان بخش خصوصی در برج میلاد برگزار شد. در این راستا دبیرکل سازمان جهانی گردشگری پیامی به مناسبت این روز ارسال کرده بود که قرائت شد.

پیام “طالب الریفاعی” دبیرکل سازمان جهانی گردشگری به این شرح است:

روز جهانی گردشگری امسال، فرصتی برای بزرگداشت توانمندی های تاثیرگذار یک میلیارد گردشگر است. امروز بیش از یک میلیارد گردشگر به مقاصد بین المللی طی سال سفر می کنند. این یک میلیارد گردشگر با تخصیص سهم ۱ درصدی در تولید ناخالص ملی و اختصاص سهم ۶ درصدی از کل صادرات بین المللی این صنعت را به یکی از بخشهای پیش رو اقتصادی تبدیل نموده است.

با این وجود اعداد و ارقام ذکر شده بیانگر چیزی فراتر از توان اقتصادی گردشگری بوده و نشانگر قابلیت های وسیع و روبه رشد این صنعت برای مقابله با چالش های بزرگ جهانی از جمله رشد اقتصادی – اجتماعی، توسعه همه جانبه و متوازن و حفاظت از محیط زیست دارند.

به عنوان صنعتی که حداقل یکی از هر ۱۱ فرصت شغلی در سطح جهان به واسطه آن ایجاد می شود گردشگری منبعی با ارزش برای معاش میلیونها انسان است. با در نظر گرفتن هزاران تعامل میان فرهنگهای گوناگون در هر روز در نقاط مختلف دنیا، گردشگری دریچه ای است به سوی شناخت بهتر دنیا در فراسوی مرزها و گام نخست در ایجاد صلح میان جوامع و ملت هاست.

گردشگری مفهومی فراتر از رسیدن به یک مقصد، و به واقع دسترسی به کل دنیاست هر بار که سفر می کنیم بخشی از یک جریانی جهانی می شویم که توانایی ایجاد تغییرات مثبت برای کره زمین و کل مردم دنیا را دارد. بیایید در ۲۷ سپتامبر اسمال(۵مهرماه) اهمیت یک میلیارد گردشگر را ارج نهاده و در کنار یکدیگر بسوی تبدیل گردشگری به فرصتی حقیقی برای همگان اهتمام ورزیم و قدرت یک میلیارد گردشگر را به یک نیروی حقیقی برای ایجاد نتایج مثبت تبدیل کنیم.