کافی شاپ

کافی شاپ هتل د رمجاورت رستوران با قابلیت دسترسی به لابی وهمچنین در انتها به اتریوم هتل متصل میگردد.

در کافی شاپ هتل انواع نوشیدنیهای مختلف گرم و سرد برای میهمانان گرامی در تمام ساعات شبانه روز سرو میگردد. همچنین ارائه خدمات سرو در اتاق حهت میهمانان گرامی نیز میسر میباشد..

تصاویر کافی شاپ