لابی

در ابتدای ورودی اصلی هتل و در سمت غرب ساختمان  فضایی برای استقرار میهمانان قرارداردکه دارای قسمت تماشای تلویزیون و همچنین نشیمن و استراحت میهمانان میباشد.در سمت شرق بنا و در ابتدای ورودی اصلی قسمت پذیرش و خوش آمدگویی به منظور راهنمایی میهمانان محترم قرار دارد .

بعداز قسمت پذیرش محل استقرار ارتباط عمودی (آسانسور،راه پله) میباشد که دسترسی به طبقات اقامتی را ممکن میسازد.

تصاویر لابی