حالت نمایش:  

انتقادات و پیشنهادات

نظرسنجی

آیا جهت اقامت بعدی خود هتل الوند را انتخاب خواهید کرد؟
نحوه برخورد پرسنل رستوران در زمان شام


میزان رضایت شما از سرویس دهی کافی شاپ


میزان رضایت شما از برخورد پرسنل نگهبانی


میزان رضایت شما از نحوه انجام شدن استقبال فرودگاهی


رضایت شما از نحوه انجام شدن سرویس های حرم


میزان رضایت شما از نظافت و سرویس دهی اتاقها


میزان رضایت شما از نظافت لابی و رستوران


نحوه برخورد پرسنل پذیرش در هنگام ورود


میزان رضایت شما از پرسنل قسمت پذیرش


نحوه برخورد پرسنل رستوران در زمان صبحانه و ناهار